גלריה


כחובבת צילום מושבעת, אני מרבה לצלם בטיולים. הנוסעים תוהים איך אני עדיין מרבה לצלם..... אני מצלמת כי אני נהנית מהטיול תמיד! וכמובן מעצם הצילום שמנציח את הרגע המיוחד עם הקבוצה המסויימת. תמונות של מטיילים מתקבלות בברכה. תמצאו כאן תמונות שצולמו  במהלך טיוליי הרבים, ותמיד יישאר מקום לטיולים הבאים 

יפן - מרץ 2016
איטליה 2015
כחובבת צילום מושבעת, אני מרבה לצלם בטיולים. הנוסעים תוהים איך אני עדיין מרבה לצלם..... אני מצלמת כי אני נהנית מהטיול תמיד! וכמובן
 מעצם הצילום שמנציח את הרגע המיוחד עם הקבוצה המסויימת. תמונות של מטיילים מתקבלות בברכה. תמצאו כאן תמונות שצולמו במהלך טיוליי הרבים, ותמיד יישאר מקום לטיולים הבאים
איטליה 2015
כחובבת צילום מושבעת, אני מרבה לצלם בטיולים. הנוסעים תוהים איך אני עדיין מרבה לצלם..... אני מצלמת כי אני נהנית מהטיול תמיד! וכמובן
 מעצם הצילום שמנציח את הרגע המיוחד עם הקבוצה המסויימת. תמונות של מטיילים מתקבלות בברכה. תמצאו כאן תמונות שצולמו במהלך טיוליי הרבים, ותמיד יישאר מקום לטיולים הבאים
Share by: